Uvedba ISO 27001 (SUVI)
Je vaša organizacija podvržena zakonskim zahtevam glede varovanja podatkov in informacijskih sistemov? Se srečujete z varnostnimi incidenti zaradi nevestnega dela zaposlenih? Ali vaš informacijski sistem nudi učinkovito podporo poslovnim procesom? Se vaše vodstvo zaveda izzivov, ki jih v organizaciji predstavlja varovanje podatkov?

Sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI) po standardu ISO/IEC 27001 ponuja najboljše prakse za zagotovitev tehničnih ukrepov varovanja podatkov in informacijskih sistemov ter obenem skozi organizacijske ukrepe dviguje raven ozaveščenosti zaposlenih. 

Z vpeljanim SUVI boste lahko: 

znižali število varnostnih incidentov in njihov vpliv na poslovanje
zaščitili svoje podatke in informacijske sisteme ter podatke vaših strank
dosegli skladnost z zakonodajnimi določili
pridobili certifikat ISO/IEC 27001 in s tem dodatno konkurenčno prednost
Vpeljava SUVI se začne s popisom varnostnih zahtev procesov, popisom informacijskih sredstev, analizo stanja varovanja informacij ter analizo tveganja in predstavlja obsežen proces, ki pa z izbiro pravega partnerja poteka enostavno in usklajeno. 

Poskrbite, da se boste v vaši organizaciji izognili nepooblaščenemu razkritju podatkov, kršitvam zakonodaje na področju varovanja podatkov ter poslovnim izgubam zaradi odpovedi informacijskih sistemov in vpeljite SUVI.